Εταιρία

Β.Ι. ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ A.E.

Η εταιρία ιδρύθηκε από τον Βασίλειο Τρίκαρδο το 1954 για την συνεργασία με την Σουηδική εταιρία STORA KOPPABERG. Αργότερα προσετέθησαν οι εταιρίες HOLMENS , SCA και άλλες για την αντιπροσωπεία χαρτομάζας, χαρτί εφημερίδας και άλλων τύπων χαρτιών όπου και διήρκησε έως το 1993.Επίσης από το 1956 αντιπροσωπεύει την εταιρία KRONOS TiO2 και αργότερα προσετέθησαν και άλλες εταιρίες παραγωγής πρώτων υλών για την βιομηχανία. Από το 1963 ανέλαβε την αντιπροσωπεία της ANIC η οποία αργότερα μετονομάσθει ENICHEM POLYMERI κ.λπ. Από το 1969 ανέλαβε την αντιπροσωπεία πολλών κατασκευαστών μηχανημάτων για την βιομηχανία πλαστικών και άλλων τομέων.

ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ Α.Ε.

Ιδρύθηκε από τον Βασίλειο και Γιάννη Τρίκαρδο το 1981 όπου και ανέλαβε τη δραστηριότητες της ENICHEM POLYMERI ,η συνεργασία διήρκησε μέχρι το 1997 οπότε η ως άνω άνοιξε δικά της γραφεία στην Ελλάδα. Από το 1997 μέχρι σήμερα η Τρίκαρδος Α.Ε. συνεργάστηκε με διάφορες εταιρίες πολυμερών και άλλων χημικών προϊόντων . Επιπρόσθετα από το 2002 έως το 2007 είχε αναλάβει της πωλήσεις ανελκυστήρων και κυλιόμενων σκαλών της Ελβετικής εταιρίας SHINDLER. Οι εταιρίες B.I.Τρίκαρδος A.E. & Τρίκαρδος Α.Ε. σήμερα ασχολούνται με αντιπροσωπείες , εμπόριο και διανομή πρώτων υλών κυρίως για την βιομηχανία χρωμάτων καθώς και συστήματα αυτοματοποίησης και μηχανικό εξοπλισμό. Πλαστικές πρώτες ύλες και βιομηχανικό εξοπλισμό για την βιομηχανία των πλαστικών. Προμήθειες για τους παραγωγούς ενέργειας.