Η Παρουσία Μας

Η Παρουσία Μας
  • Ελλάδα
  • Κύπρος
  • Αλβανία
  • Βουλγαρία
  • Ρουμανία
  • Σερβία

Για Εμάς

Για Εμάς

Οι εταιρίες B.I.Τρίκαρδος A.E. & Τρίκαρδος Α.Ε. ασχολούνται με αντιπροσωπείες , εμπόριο και διανομή πρώτων υλών κυρίως για την βιομηχανία χρωμάτων καθώς και συστήματα αυτοματοποίησης και μηχανικό εξοπλισμό. Πλαστικές πρώτες ύλες και βιομηχανικό εξοπλισμό για την βιομηχανία των πλαστικών.Προμήθειες για τους  παραγωγούς ενέργειας